• COTIEN là gì?

  Chúng tôi là một nền tảng công nghệ nối kết nhà đầu tư với các cơ hội đầu tư đa dạng có tính chọn lọc . Bằng cách áp dụng các công nghệ hiện đại và kinh nghiệm tài chính lâu năm của đội ngũ Cotien, chúng tôi nhắm tới việc cung cấp các cơ hội đầu tư có chọn lọc để tối ưu hóa đồng tiền cho bạn

 • Mã số doanh nghiệp

  0316752648

 • Điện thoại

  (84) 28 730 440 68

 • Trụ sở chính

  59 đường 31 E, An Phú, Thủ Đức, HCM

 • Các lợi ích khi tham gia đầu tư tại Cotien ?

  Các nhà đầu tư có cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình .
  Các nhà đầu tư có thể xem và quản lí danh mục đầu tư của mình.
  Các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ độc quyền của Cotien như Sao chép đầu tư (Copy trade) trong chứng khoán và phái sinh hàng hóa, tự động đầu tư (Automated Investment ) trong Cho vay
  Tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo, sự kiện dành riêng cho thành viên.
   
 • Cotien có những sản phẩm đầu tư gì?

  Các nhà đầu tư sẽ có các lựa chọn những cơ hội đầu tư chọn lọc bao gồm :
  Cho vay: Tài trợ các doanh nghiệp, cá nhân cần vốn kinh doanh hoặc tiêu dùng . Toàn bộ khoản vay được kí kết, giải ngân từ tổ chức tín dụng có giấy phép nhận ủy thác cho vay theo đúng qui định của pháp luật.
  Đầu tư phái sinh hàng hóa: Tham gia đầu tư trực tiếp vào các hợp đồng phái sinh hàng hóa có tính thanh khoản cực cao (T+0) được quản lí bởi Bộ công thương Việt Nam. Xem them chi tiết tại (link vào trang web www.kimsinhkim.com) 
  Đầu tư vào sản phẩm tiết kiệm: được cung cấp bởi đối tác là tổ chức tín dụng tại Việt Nam
  Đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm y tế, bảo hiểm vật chất hoặc bảo hiểm nhân thọ được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm có uy tín.     
  Tài trợ vào các ý tưởng kinh doanh, công ty, tài sản theo hình thức góp vốn cộng đồng
  Tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán: mở tài khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam với các ưu đãi riêng biệt . Tham gia đầu tư chứng khoán ảo để thực tập trước khi “thực chiến”.
   
 • Các bên gọi vốn là ai?

  Họ là những doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có nhu cầu vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh của mình hoặc là các cá nhân cần nhu cầu vốn cho các hoạt động chi tiêu trong cuộc sống (mua nhà, xe....)
 • Tại sao các doanh nghiệp không gọi vốn trực tiếp hoặc phát hành trái phiếu, bán cổ phần để có vốn kinh doanh?

  Các việc gọi vốn qua ngân hàng hoặc các kênh tài chính khác đòi hỏi các tiêu chí khác nhau và đôi khi doanh nghiệp không đủ thời gian để thực hiện ngay trong khi nhu cầu vốn cấp bách hơn. 
  Thông qua nền tảng Cotien, các doanh nghiệp/cá nhân có thể tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn từ cộng đồng các nhà đầu tư. 
 • Ai có thể tham gia đầu tư?

  Các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư cá nhân phải từ 18 tuổi trở lên và thực hiện đầu tư qua hình thức chuyển khoản. Vui lòng đọc Khuyến cáo đầu tư trước khi thực hiện đầu tư
 • Tiền đầu tư được quản lý ra sao?

  Đối với các khoản đầu tư tài trợ vốn
  Tiền đầu tư sẽ được tập trung chuyển thẳng vào tài khoản trung gian COTIEN và chuyển sang ngân hàng đối tác của COTIEN rồi từ đó chuyển vào tài khoản bên gọi vốn theo hợp đồng kí kết giữa Cotien và Nhà đầu tư . Ngân hàng đối tác là đơn vị được cấp phép nhận ủy thác cho vay (nhận tiền của nhà đầu tư để cho vay ra) theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
  Nhà đầu tư sẽ được thông báo khi khoản đầu tư được giải ngân thành công.
  Vào mỗi kì thanh toán, doanh nghiệp gọi vốn sẽ thanh toán vào tài khoản trung gian và từ đó ngân hàng đối tác sẽ chuyển khoản thanh toán tương ứng cho các nhà đầu tư.
  Đối với các khoản đầu tư khác
  Cotien hỗ trợ nhà đầu tư mở tài khoản và hướng dẫn thủ tục chuyển tiền , nhận tiền đầu tư từ các đối tác liên quan
 • Thuế thu nhập

  Theo qui định của Nhà nước , các nhà đầu tư sẽ chịu thuế thu nhập là 5% trên khoản lợi nhuận/lãi nhận được. Các khoản tiền thuế này sẽ được chúng tôi khấu trừ thẳng vào số tiền thực nhận của nhà đầu tư.
 • Khoản đầu tư kéo dài bao lâu?

  Đối với sản phẩm tài trợ : các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp hoặc tài trợ cho cá nhân thực hiện các chi tiêu. Theo tiêu chí của COTIEN, thời gian đầu tư thông thường không quá 12 tháng và được trình bày chi tiết về lộ trình nhận gốc và lãi của nhà đầu tư  
  Đối với sản phẩm phi tài trợ:  nhà đầu tư sẽ quyết định đóng mở các vị thế theo chiến lược đầu tư của mình. Ví dụ : khi tham gia vào thị trường phái sinh hàng hóa, nhà đầu tư có thể chốt lời ngay lập tức khi vị thế (position) khoản đầu tư ở trạng thái có lãi