• Who are we

  We are a digital platform connecting investors with selective high return investments. By integrating sophisticated technologies and hands-on experiences, we aim to provide you, our investors, different selective opportunities to maximize your investments

 • Business registration number

  0316752648

 • Telephone

  (84) 28 730 440 68

 • Head office

  59 đường 31 E, An Phú, Thủ Đức, HCM

 • Các lợi ích khi tham gia đầu tư tại Cotien ?

  Các nhà đầu tư có cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình .
  Các nhà đầu tư có thể xem và quản lí danh mục đầu tư của mình.
  Các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ độc quyền của Cotien như Sao chép đầu tư (Copy trade) trong chứng khoán và phái sinh hàng hóa, tự động đầu tư (Automated Investment ) trong Cho vay
  Tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo, sự kiện dành riêng cho thành viên.
   
 • Cotien có những sản phẩm đầu tư gì?

  Các nhà đầu tư sẽ có các lựa chọn những cơ hội đầu tư chọn lọc bao gồm :
  Cho vay: Tài trợ các doanh nghiệp, cá nhân cần vốn kinh doanh hoặc tiêu dùng . Toàn bộ khoản vay được kí kết, giải ngân từ tổ chức tín dụng có giấy phép nhận ủy thác cho vay theo đúng qui định của pháp luật.
  Đầu tư phái sinh hàng hóa: Tham gia đầu tư trực tiếp vào các hợp đồng phái sinh hàng hóa có tính thanh khoản cực cao (T+0) được quản lí bởi Bộ công thương Việt Nam. Xem them chi tiết tại (link vào trang web www.kimsinhkim.com) 
  Đầu tư vào sản phẩm tiết kiệm: được cung cấp bởi đối tác là tổ chức tín dụng tại Việt Nam
  Đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm y tế, bảo hiểm vật chất hoặc bảo hiểm nhân thọ được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm có uy tín.     
  Tài trợ vào các ý tưởng kinh doanh, công ty, tài sản theo hình thức góp vốn cộng đồng
  Tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán: mở tài khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam với các ưu đãi riêng biệt . Tham gia đầu tư chứng khoán ảo để thực tập trước khi “thực chiến”.
   
 • Who are the fund seekers?

  They are the local small and medium enterprises who are seeking working capital for their operations or inviduals who seek investors to help them with their personal financial needs. By providing your finanncial aid to these needy customers, you can receive handome financial rewards.  
 • Why can't these SME raise fund from bond issuance, selling shares or borrowing from banks?

  Fund raising from other channels require time and effort while the business urgency needs to be settled on timely basis. Cotien aims to provide faster capital to the needy SMEs and individuals from you, our investors . 
 • Who can invest?

  Any entities and inviduals above are eligible to make investments. Please kindly refer to our Disclaimer before making your investing decisions.
 • How is my money invested?

  Your investing capital will be transfered to a DongSaigon (East SaiGon Credit Fund), who acts as your custodian bank and entrusted lending bank. Your capital will then be transfered to the approved fund seekers by East Saigon Credit Fund once a loan contract is signed between Cotien and the fund seeker. You will be notified of succesul disbursements and repayments on your personal dashboard at Cotien.com. If you decide to withdraw your fund, Cotien will transfer the fund to your designatied account .  
   
 • Income tax

  By the current regulation, all investors have to pay 5% income tax on their profit/capital gain. This tax amount will be automatically deducted into your profit .
 • Khoản đầu tư kéo dài bao lâu?

  Đối với sản phẩm tài trợ : các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp hoặc tài trợ cho cá nhân thực hiện các chi tiêu. Theo tiêu chí của COTIEN, thời gian đầu tư thông thường không quá 12 tháng và được trình bày chi tiết về lộ trình nhận gốc và lãi của nhà đầu tư  
  Đối với sản phẩm phi tài trợ:  nhà đầu tư sẽ quyết định đóng mở các vị thế theo chiến lược đầu tư của mình. Ví dụ : khi tham gia vào thị trường phái sinh hàng hóa, nhà đầu tư có thể chốt lời ngay lập tức khi vị thế (position) khoản đầu tư ở trạng thái có lãi