Terms of use

cotien.com là một nền tảng website và phần mềm được tạo ra bởi một pháp nhân được thành lập theo pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi không phải là ngân hàng, công ty tài chính hay quỹ quản lý đầu tư. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thông tin kết nối với nhà đầu tư và bên gọi đầu tư là các cá nhân hoặc doanh nghiệp. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng và hiểu rõ Điều khoản sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này, bạn nên rời khỏi trang này. Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả thành viên mới và hiện tại.

1. Điều khoản sử dụng CoTien
Chào mừng bạn đến với nền tảng kết nối tài chính của Công ty cổ phần CoTien. Dịch vụ và mạng cotien.com (gọi chung là "Dịch vụ") được điều hành bởi công ty cổ phần CoTien, một công ty có giấy phép tại Việt Nam (gọi tắt là "Công ty" hoặc "chúng tôi"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi tại www.cotien.com, bao gồm bất kỳ tên miền phụ nào ("Trang web"), bạn ("Người dùng") biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này ( "Điều khoản sử dụng"), bất kể bạn có phải là thành viên đã đăng ký của Dịch vụ hay không. Ngoài các Điều khoản Sử dụng này, bạn có thể tham gia vào các thỏa thuận khác với chúng tôi hoặc với những người khác, vốn sẽ chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các dịch vụ liên quan do chúng tôi hoặc những người khác cung cấp. Như được áp dụng ở đây, "Người dùng" có nghĩa là bất kỳ ai truy cập và / hoặc sử dụng Trang web.

Nếu bạn đại diện cho một tổ chức để sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn xác nhận rằng bạn đã đọc rõ quy định và chịu các trách nhiệm liên quan khi sử dụng trang web của chúng tôi thay mặt cho tổ chức của bạn.

2. Các điều khoản áp dụng khác
Các điều khoản sử dụng này đề cập đến chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi, điều này cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Nội dung trên trang web của chúng tôi là nội dung chung cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, người dùng đã đăng ký tài khoản có thể xem các phần khác trên trang web của chúng tôi có chứa thông tin riêng tư hơn. Bạn sẽ cần đăng ký với tư cách là người dùng và đồng ý việc không tiết lộ thông tin cũng là một phần trong thỏa thuận.

Vì lý do pháp lý và bảo mật, trước khi bạn có thể xem hoặc đầu tư vào bất kỳ cơ hội nào trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần phải là các nhà đầu tư hoặc bên gọi đầu tư chính thức và đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung, điều chỉnh từng khoản đầu tư trang web ('thỏa thuận đăng ký'). Thỏa thuận đăng ký sẽ có hiệu lực khi bạn chọn đầu tư vào bất kỳ cơ hội đầu tư nào hoặc gọi đầu tư thành công.

3. Thay đổi các điều khoản và trang web
Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Vui lòng thường xuyên kiểm tra trang này và cập nhật việc thay đổi . Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản này và bạn khẳng định rằng sẽ chịu trách nhiệm pháp lý khi sử dụng tài khoản của mình.

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi nội dung trang web bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi có thể lỗi và chúng tôi có thể không cập nhật kịp nội dung đó.

4. Tất cả người sử dụng: Đồng ý với các giao dịch trực tuyến và tiết lộ
Vì nền tảng của cotien.com chỉ hoạt động trên Internet, cho dù bạn chọn tham gia vào nền tảng của chúng tôi với tư cách là người gọi vốn, nhà đầu tư hay bằng bất kỳ cách nào khác, bạn cần phải đồng ý giao dịch kinh doanh với chúng tôi trực tuyến và điện tử. Là một phần của việc kinh doanh với chúng tôi và các nhà đầu tư, là người tài trợ các khoản gọi đầu tư , do đó, chúng tôi cũng cần bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ cho bạn một số thông tin qua hình thức điện tử hoặc qua trang web của chúng tôi hoặc địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách đồng ý với Điều khoản Sử dụng, bạn đồng ý nhận tất cả các tài liệu, thông tin, thông báo, hợp đồng và thỏa thuận phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, bao gồm mọi khoản đầu tư bạn có thể gọi vốn hoặc tham gia đầu tư. Quyết định kinh doanh với chúng tôi qua hình thức điện tử là của bạn. Tài liệu này thông báo cho bạn về các quyền của bạn liên quan đến Tiết lộ

5. Giao tiếp với khách hàng qua điện thoại
Bằng cách chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, bạn đồng ý cho chúng tôi, đại lý, đại diện, chi nhánh hoặc bất kỳ ai thay mặt chúng tôi liên hệ bạn cho bất kỳ mục đích nào, tại bất kỳ số điện thoại nào hoặc địa chỉ thực hoặc điện tử mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn đồng ý chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng bất kỳ cách nào, bao gồm tin nhắn SMS , cuộc gọi bằng tin nhắn được gửi trước hoặc giọng nói nhân tạo và cuộc gọi và tin nhắn được gửi bằng hệ thống quay số tự động hoặc hệ thống nhắn tin tự động. Tin nhắn tự động có thể được phát khi điện thoại được trả lời bởi bạn hoặc người khác.

Bạn đồng ý nhận tin nhắn SMS (bao gồm tin nhắn văn bản), cuộc gọi và tin nhắn (bao gồm cả giọng nói nhân tạo và tự động) với thông tin hoặc câu hỏi về đơn đăng ký, khoản đầu tư và / hoặc tài khoản của bạn từ chúng tôi, đại lý, đại diện, chi nhánh hoặc bất kỳ ai gọi thay mặt chúng tôi theo số điện thoại cụ thể mà bạn đã cung cấp chúng tôi, hoặc các số điện thoại mà chúng tôi có thể liên kết hợp lý với tài khoản của bạn . Bạn xác nhận, đảm bảo rằng các số điện thoại mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi là số của bạn chứ không phải của người khác. Bạn xác định rằng bạn được phép nhận cuộc gọi tại mỗi số điện thoại mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi bất cứ khi nào bạn ngừng sử dụng một số điện thoại cụ thể.

Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội đăng ký nhận tin nhắn SMS / tin nhắn văn bản từ cotien.com, chẳng hạn như tin tức và cảnh báo liên quan đến tài khoản và / hoặc các sản phẩm và dịch vụ. Bằng cách đăng ký dịch vụ nhắn tin SMS / tin nhắn của cotien.com, bạn đồng ý nhận tin nhắn văn bản từ cotien.com đến số điện thoại di động của bạn và bạn xác nhận rằng số điện thoại di động của bạn cung cấp là chính xác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các tin nhắn văn bản có thể được gửi bằng cách sử dụng hệ thống quay số điện thoại tự động và áp dụng cước tin nhắn chuẩn. Việc đồng ý nhận tin nhắn SMS / tin nhắn văn bản là không được xem như là một điều kiện mua hàng.

Bạn có thể ngừng đăng kí nhận tin nhắn SMS bất cứ khi nào bạn muốn bằng cách trả lời STOP vào số điện thoại được nhận

6. Truy cập trang web, phần mềm của chúng tôi
Trang web và phần mềm của chúng tôi được sử dụng miễn phí.

Chúng tôi thiết lập quyền hạn chế truy cập vào một số phần của trang web chỉ cho người dùng đã đăng ký và nhà đầu tư được phép.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn hoặc sẽ không có lỗi. Chúng tôi có thể tạm ngưng, thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do nào mà trang web của chúng tôi không hoạt động trong bất kỳ thời điểm nào.

Bạn cũng chịu trách nhiệm về bảo vệ mật khẩu và tài khoản sử dụng của mình. Bạn không được tiết lộ mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của mình cho bất cứ kì ai

Bạn tuyên bố, đảm bảo và đồng ý rằng không có tài liệu nào được gửi qua tài khoản của bạn hoặc được đăng hoặc chia sẻ thông qua Dịch vụ sẽ vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, công khai hoặc cá nhân khác hoặc quyền sở hữu; hoặc chứa tài liệu phỉ báng, phỉ báng, gian lận hoặc bất hợp pháp. Bạn đồng ý không thu thập hoặc thu thập địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác của Người dùng từ Dịch vụ hoặc Trang web bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác để nhằm gửi email không mong muốn (spam) hoặc các liên lạc không mong muốn khác. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng tập lệnh tự động để thu thập thông tin từ Dịch vụ hoặc Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn cũng đồng ý rằng bạn không được sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web theo cách bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào khác có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web để:
- Tải lên, đăng, truyền tải, chia sẻ, lưu trữ hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là có hại, đe dọa, bất hợp pháp, phỉ báng, vi phạm, lạm dụng, quấy rối, thô tục, tục tĩu, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai , hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc
- Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố sai về bản thân, tuổi tác của bạn để có thẩm quyền hành động thay mặt cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào
- Tải lên, đăng, truyền, chia sẻ hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo, lời mời, tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, "thư rác", "spam", "thư chuỗi", "kinh doanh đa cấp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác
- Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác mà không có sự cho phép của người đó và của Công ty cổ phần CoTien hoặc tạo một nhận dạng sai trên Dịch vụ hoặc Trang web

7. Tài khoản và mật khẩu
Nếu bạn chọn, hoặc được cung cấp mật khẩu người dùng hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải xử lý thông tin đó một cách bí mật. Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ người nào khác.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mật khẩu người dùng nào, dù bạn đã chọn hoặc được chúng tôi cung cấp vào bất kỳ lúc nào khi bạn không tuân thủ điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác mật khẩu người dùng của bạn, bạn phải thông báo ngay qua email info@cotien.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho chúng tôi.

8. Quyền sở hữu trí tuệ
Chúng tôi là chủ sở hữu và là người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web www.cotien.com, bao gồm tài liệu được xuất bản trên web, phần mềm cũng như lập trình phía sau trang web của chúng tôi.

Bạn không được:
- Sửa đổi hoặc sao chép các bản sao cứng hoặc mềm của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in ra hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào
- Sử dụng bất kỳ hình minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa với văn bản đi kèm nào
- Cố gắng đảo ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của chúng tôi
- Loại bỏ các ký hiệu độc quyền khác từ các tài liệu hoặc Chuyển tài liệu cho người khác hoặc sao chép (toàn bộ hoặc một phần) tài liệu trên bất kỳ trang web hoặc máy chủ nào khác.

Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định nào) là tác giả của nội dung trên trang web của chúng tôi phải luôn luôn được công nhận.

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của bạn sẽ ngừng ngay lập tức và bạn phải hủy các bản sao tài liệu bạn đã tạo.

9. Sự phụ thuộc vào thông tin
Nội dung trên trang web là thông tin chung. Chúng tôi chỉ đưa ra các thông tin chung và khách quan. Bạn nên được tư vấn từ chuyên gia tài chính trước khi tham gia các hoạt động đầu tư và gọi đầu tư.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đưa ra các thông tin chọn lọc trên trang web của mình nhưng chúng tôi không khẳng định hoặc đảm bảo rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ nhất.

10. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với người dùng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khi người dùng vi phạm các điều khoản trên trang web hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về:
- Mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu
- Gián đoạn kinh doanh; Mất tiền đầu tư gốc, tiền lãi dự kiến
- Mất cơ hội kinh doanh hoặc uy tín hoặc Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả nào.
- Chúng tôi không có bất kỳ đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngầm định bao gồm nhưng không giới hạn trong những thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp, chào bán trên hoặc thông qua kết nối với website của CoTien.

11. Tải nội dung lên trang web của chúng tôi
Bất cứ khi nào bạn sử dụng tính năng cho phép bạn đăng tải nội dung lên trên trang web của chúng tôi hoặc để liên hệ với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong các điều khoản sử dụng này.

Bất kỳ nội dung nào được đăng tải lên bởi tài khoản của bạn phải chính xác và đúng sự thật và tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam và bất kỳ quốc gia nào khác được gửi.

Nội dung của bạn không được:
- Phỉ báng, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm, tục tĩu, xúc phạm, khiêu dâm, hận thù hoặc có khả năng quấy rối, làm phiền người khác hoặc xâm nhập quyền riêng tư của bất kỳ người nào
- Có khuynh hướng phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác, hoặc bao gồm hoặc cấu thành tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào
- Xâm phạm bất kỳ quyền tác giả, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào
- Vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý của bên thứ ba
- Hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

Bạn đồng ý rằng Nội dung của bạn sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong các điều khoản sử dụng này. Nội dung của bạn sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Bạn đồng ý:
- Chúng tôi sử dụng các thông tin của bạn cho mọi mục đích hợp pháp
- Tất cả khách truy cập khác vào trang web của chúng tôi được phép biết và tìm hiểu về thông tin của bạn cho tất cả các mục đích có liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào đúng trình tự pháp luật khi bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ hoặc quyền của họ xâm phạm quyền riêng tư. Chúng tôi cũng có thể xóa tất cả hoặc bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi trang web của chúng tôi nếu nó không tuân thủ các điều khoản sử dụng này.

12. Virus
Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi-rút và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm bảo vệ vi-rút của riêng mình và đảm bảo phần mềm được cập nhật.

Bạn không được sử dụng sai mục đích trang web của chúng tôi bằng cách cố ý lây lang vi-rút hoặc các tài liệu, công nghệ độc hại. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang web, máy chủ lưu trữ trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối.

13. Liên kết đến trang web của chúng tôi
Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi hợp pháp và không được làm ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi được rút quyền liên kết mà không cần thông báo.

Bạn không được thiết lập liên kết trang web của chúng tôi trong bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

14. Liên kết của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi
Khi trang web của chúng tôi có mặt tại các liên kết trên các trang web và tài liệu khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho bạn.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài liệu đó và không chịu trách nhiệm về những nội dung đó. Các liên kết như vậy không nên được hiểu là xác nhận của chúng tôi về các trang web đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng.

15. Bảo vệ dữ liệu
Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

16. Luật áp dụng
Các điều khoản sử dụng này và bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu nào phát sinh từ hoặc liên quan đến vấn đề hoặc vấn đề hoặc hình thành của nó (bao gồm bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại không theo hợp đồng nào) đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt, sẽ được chuyển đến và cuối cùng được giải quyết bởi trọng tài theo luật pháp Việt Nam. Ngôn ngữ được sử dụng trong các thủ tục trọng tài sẽ là tiếng Việt.

Công ty cổ phần CoTien Công ty cổ phần CoTien