Tài trợ mua xe ô tô

Tài trợ mua xe ô tô

  • 100.000.000VND Mức tối thiểu
  • 2.000.000.000VND Mức tối đa
  • 8% - 20% Lãi suất (%/năm)
  • 1 Tháng - 60 Tháng Kỳ hạn
Mô tả
Cung cấp giải pháp tài trợ cho việc giao dịch mua phương tiện giao thông đã qua sử dụng (trừ xe gắn máy)