Tài trợ hoá đơn

Tài trợ hoá đơn

  • 100,000,000VND Mức vay tối thiểu
  • 2,000,000,000VND Mức vay tối đa
  • 15% - 20% Lãi suất (%/năm)
  • 1 Tháng - 6 Tháng Kỳ hạn
  • Các yêu cầu đảm bảo Có tài sản công chứng Có tài khoản ký quỹ
  • Điều kiện sản phẩm Là doanh nghiệp Việt Nam Có kế hoạch trả nợ hợp lý
Mô tả
Hỗ trợ lên đến 80% giá trị hóa đơn / hợp đồng
Kỳ hạn lên đến 180 ngày
Dựa trên các hóa đơn hoặc hợp đồng thanh toán cần tài trợ