Tài trợ thương mại điện tử

Tài trợ thương mại điện tử

  • 100,000,000VND Mức vay tối thiểu
  • 300,000,000VND Mức vay tối đa
  • 10% - 15% Lãi suất (%/năm)
  • 3 Tháng - 6 Tháng Kỳ hạn
  • Các yêu cầu đảm bảo Có tài sản công chứng Có tài khoản ký quỹ Có đồng tài khoản Có hợp đồng bảo hành
  • Điều kiện sản phẩm Là doanh nghiệp Việt Nam Thành lập tối thiểu 1 năm Có hợp đồng / hóa đơn đầy đủ Có kế hoạch trả nợ hợp lý
Mô tả
Hồ sơ đơn giản
Miễn phí trả trước hạn
Giải ngân nhanh