Tài trợ hoá đơn

Tài trợ hoá đơn

  • 100.000.000VND Mức tối thiểu
  • 2.000.000.000VND Mức tối đa
  • 15% - 20% Lãi suất (%/năm)
  • 1 Tháng - 12 Tháng Kỳ hạn
Mô tả
Hỗ trợ lên đến 80% giá trị hóa đơn / hợp đồng
Kỳ hạn lên đến 180 ngày
Dựa trên các hóa đơn hoặc hợp đồng thanh toán cần tài trợ